ERICSSON NIKOLA TESLA I INOVACIJE ZA POZITIVNE PROMJENE U BUDUĆNOSTI

Njezino veličanstvo voda pokriva 71%  Zemljine površine i nužna je za život kakav poznajemo.
Iskoristiva voda se nalazi u podzemnim vodonosnicima, rijekama i slatkovodnim jezerima. Osim što je temeljni prirodni resurs neophodan za održanje života na Zemlji, voda je važan faktor gospodarskog razvoja. Zaštita okoliša i opskrba pitkom vodom postaju glavni problem, ali i izazov za opstanak i razvoj civilizacije zbog čega su projekti osiguravanja pitke vode prijeko potrebni.

 

FOKUS NA OKOLIŠ I NA ŠIRU DOBROBIT ZAJEDNICE

Ericsson Nikola Tesla, regionalni isporučitelj komunikacijskih proizvoda i usluga u telekom segmentu te inovativnih ICT rješenja za digitalno društvo i najveći hrvatski izvoznik znanja, svoje poslovanje temelji na stalnom promišljanju, održivosti, inovacijama, automatizaciji i naprednom pristupu. Svjesni činjenice da industrijski proizvodni pogoni neminovno onečišćavaju okoliš, želimo naglašavati važnost redefiniranja tradicionalnog poslovanja. Želimo mijenjati paradigmu na način da se fokus preusmjeri na okoliš i dobrobit zajednice i to ne samo putem zakona i regulativa, nego i na dobrovoljnoj osnovi te putem razvijene svijesti o okolišu. Tek kad dajemo prirodi, možemo očekivati da će nam ona u budućnosti vraćati dobrim.

 

PROBLEM UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM OTISKOM

U svakom proizvodnom procesu koji uključuje korištenje prirodnih resursa poput vode, neminovno je da se kao nusprodukt javljaju otpadne vode koje u većini slučajeva kad su netretirane imaju spojeve koji štete okolišu. Tradicionalni proces monitoringa uključuje izlaske na teren, ručno uzorkovanje i laboratorijsku analizu što, iako donosi rezultate, nedovoljno dobro odražava stvarno stanje. S obzirom na to da se reguliranje kvalitete vode veže i na zakonske regulative, cijena probijanja postavljenih granica ne predstavlja samo financijski rizik u smislu penala i kazni, nego i reputacijski rizik organizacije, poglavito unutar lokalne zajednice.

 

DIGITALIZACIJA OKOLIŠNIH PODATAKA KAO RJEŠENJE

Ericsson Nikola Tesla prepoznao je mogućnost ostvarenja vrijednosti koju tehnologija pruža u različitim sferama poslovanja. Ključna premisa rješenja je digitalizacija okolišnih podataka gdje u suradnji s partnerima (proizvođači senzorske opreme) nudimo novu perspektivu za okolišno održivi razvoj poslovanja. Ideja, koncept i rješenje je u biti kontinuirani monitoring okolišnih parametara te u konačnici informirano djelovanje temeljem centralno prikupljenih informacija. Za razliku od tradicionalnog modela praćenja gdje postoji prostor za nepoželjne događaje koji mogu promaknuti i uzrokovati štetu, naše rješenje daje prave informacije u pravom trenutku što je ključ informiranog donošenja odluka.

Sve je u pretvaranju robusnih podataka u informacije koje se mogu primijeniti korištenjem IT alata koji omogućuju prediktivne uvide. U tom smislu, Ericsson Nikola Tesla nudi napredno IT rješenje koje pomaže konsolidirati sve podatke o kvaliteti vode i pretvoriti ih u moćan alat za donošenje odluka za upravljanje nesukladnostima i korektivnim mjerama u pogledu utjecaja na okoliš.

 

IZAZOV KAKO TRETIRATI VEĆE VODNE POVRŠINE

Gledajući iz perspektive dobivanja informacija o pojedinom vodnom tijelu, iako senzorska oprema koja kontinuirano mjeri daje vremenski kvalitetnije informacije od ručnog uzorkovanja, postavlja se pitanje kako tretirati veće vodne površine (npr. jezero). Točkasti izvor informacija (senzor u vodi) ne mora nužno dati kompletnu sliku o stanju vodne površine. Jedan od načina kako izazov riješiti je, primjenom naprednih matematičkih algoritama obrade slike, vidjeti mogu li se tražene informacije o kvaliteti vode sagledati iz satelitskih snimki te dodatno, uz suradnju sa stručnom i akademskom zajednicom dovesti u vezu standardne fizikalno-kemijski parametre s promjenama koje doista degradiraju okolišni ekosustav. Kako cijela ideja počiva na tome da bi za bolje rezultate bilo dobro imati veliki set raznovrsnih podataka, jedan od izazova je kako riješiti aktivni angažman lokalne zajednice te na taj način dodatno podignuti svijest o očuvanju okoliša i zauzvrat dobiti prošireni set podataka. Osnova ove ideje je kroz metode igrifikacije potaknuti aktivniji angažman pojedinca i društva. 

 

NOVE PRILIKE I KRUŽNO GOSPODARSTVO ZA BOLJE SUTRA

Mogućnost proširenja na mjerenje razine buke, kvalitete zraka (emisije plinova u zrak) te ostalih parametara otpadnih voda donosi priliku stvoriti centralni nadzorni sustav za okolišne parametre te kroz prezentiranje dijela informacija javnosti osnažiti suradnju s lokalnom zajednicom te se dodatno pozicionirati kao predvodnik održivog poslovanja. Vrijednost za industriju je, dakako, kontinuiranost poslovanja uz umanjenje financijskih i reputacijskih rizika, dok društvo i pojedinac mogu profitirati kroz povećanu kvalitetu života uz ostale prednosti koje nudi industrijalizacija (stvaranje novih radnih mjesta, ekonomski učinci i sl.).

S obzirom na sve veću potražnju konkurentnih korisnika, jasno je da put ka održivoj uporabi vode i njezinih resursa uključuje učinkovitost, inovacije, sprječavanje otpada (npr. smanjenje istjecanja, gubitaka u cjevovodima), ponovnu uporabu, recikliranje, a to su sve sastavni elementi kružnog gospodarstva. Štoviše, ako spasimo jedan resurs, kao što je voda, možemo uštedjeti na svim ostalima.